Train de trainer en Didactiek

De  programma’s Didactiek en Train-de-Trainer van Fundo Leren zijn zeer interactieve maatwerkprogramma’s die de praktijk van de deelnemers als uitgangspunt hebben. Belangrijke plaats wordt ingeruimd voor didactische vaardigheden, maar ook voor (Persoonlijk) Leiderschap.

Onderdelen van deze maatwerkprogramma’s zijn:

  • Je komt voorbereidt in het traject en hebt benoemd wat je wil leren. Wat is jouw ”kritische beroepssituatie”?
  • Er is een 80-20-mix van praktisch leren en ondersteuning vanuit didactische theorie.
  • Er wordt gewerkt aan didactische componenten als concrete gedragsdoelen maken, beginsituatie beschrijven, didactische vaardigheden en de rol als ”docent”, leermiddelen en activerende werkvormen ontwikkelen en kiezen, evalueren (toetsen en beoordelen).
  • Leiderschap en Persoonlijk Leiderschap.
  • De deelnemer past geleerde vaardigheden toe in de eigen praktijk middels praktijkopdrachten.

 

Klasmanagement

Een bijzonder effectief en vaak uitgevoerd programma zijn scholingen rondom Klasmanagement.
Klasmanagement en de ontwikkeling van een pedagogisch en positief klasklimaat is een complex en rijk vraagstuk. De individuele docent, maar zeker ook het team moet hier een bijdrage aan leveren. In dit programma wordt zélf groepsontwikkeling ervaren en ingegaan op groepsontwikkeling en een positief klasklimaat.
En daarvoor zijn géén kant-en-klare recepten….

In samenwerking met de groep worden best practices, wetenschappelijke inzichten en eigen ervaringen gedeeld en omgezet in concrete acties en voorstellen om te oefenen in de praktijk.