Handvatten voor morgen, Inzichten voor volgende week

De effectiviteit en kracht van de programma’s van Fundo Leren zijn het gevolg van goed doordachte en afgestemde inhoud, maar vooral ook van  de bijzondere aanpak. Die is gelegen in het plezier in het leren zelf, de wil tot het leveren van hoge prestaties en de praktijkervaring als trainer die Jack van der Lubbe kenmerkt. Programma’s gaan immer uit van de samen vastgestelde doelen en resultaten en de praktijk van de deelnemer. Programma’s zijn ervaringsgericht met ondersteunende theorie, zodat deelnemers morgen….maar ook ”volgende week” vooruit kunnen.