Omgaan met veranderen

Veranderingen spreken het lerend vermogen van mensen aan. Het lerend vermogen van mensen is enorm. Ik zal dat vermogen in mensen verhelderen, aanspreken en vergroten. Zodat zij uiteindelijk zichzelf in beweging kunnen houden en erachter komen dat je groei zelf in gang kunt zetten en houden (leren leren). Soms door de omgeving zelf te veranderen, soms door te leren in een veranderende omgeving.
Het kunnen omgaan met de spanning die leren in tijden van grote veranderingen met zich meebrengt is een essentieel onderdeel van het leren leren op zich! Ik laat mensen zien en ervaren dat zij in staat zijn om te gaan met ”De Plek de Moeite” of, zoals Virginia Satir zegt: ”De fase van chaos”.