Partners

Omgaan met agressie en weerbaarheid
Scholen (Docenten, facilitaire diensten en beveiliging)
Pameijer, Laurens-groep en Steinmetz De Compaan: instellingen voor zorg voor mensen met een beperking (LVG, VG, psychiatrie)
Veilige School Tilburg: een stedelijk project waarin Fundo Leren een bijdrage leverde aan vergroting van de weerbaarheid van facilitair medewerkers van scholen
Sportbedrijf Tilburg: team Buurtsport
Fontys Hogescholen Opleiding Pedagogiek

Conflicthantering
Avans Hogeschool Deeltijdstudies

E-learning Programma
Omgaan met agressie: Stichting Pameijer

Gespreksvaardigheid en ontwikkeling van samenwerken
School voor Bouwtechniek: coachen op de werkvloer
School voor Logistiek en mobiliteit: Feedback en collegiale consultatie
Sportbedrijf Tilburg: Team IJsmeesters
BeweegBuro: coaches en adviseurs

Klassenmanagement
De Vakschool Tilburg; school voor vmbo Techniek en Zorg en Welzijn
Florijncollege Breda: Crisisklas? 12 stappen naar succesklas!

Coachvaardigheden/ mentorvaardigheden
School voor Sport en Bewegen: basisvaardigheden coach, waardegericht coachen
VMBO Economie en Groen: mentorvaardigheden
Beatrixcollege Tilburg: mentor en coachvaardigheden
Scala Breda vmbo: mentoraardigheden

Teamontwikkeling
School voor Luchtvaarttechniek
Sportbedrijf Tilburg: team Buurtsport en team IJsmeesters
Onderwijsgroep Tilburg: Team P&O, In gesprek mét elkaar
BeweegBuro
STUZA Onderwijsgroep Tilburg
Entreecollege

Didactiek en Train-de-Trainer
Workshops activerende didactiek en activerende werkvormen, ROC Tilburg
Zorginstelling Plureijn: opleiden interne trainers
GGD: Opleiden Trainers GGD-Academy
De Bibliotheek Aanzet: opleiden Leesconsulenten
Bureau Jeugdzorg: Opleiden Trainers
Vereniging GehandicaptenZorg: Opleiden gastdocenten en Ambassadeurs

BHV en Spanningsvolle situaties
ROC West Brabant: alle vmbo’s, BHV en spanningsvol gedrag tijdens oefeningen en calamiteiten
RABO Nederland: BHV en spanningsvol gedrag

Geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg)
Beatrixcollege Tilburg: workshops voor ouders
Fontys Hogeschool: workshops voor studenten

Motiverende Gespreksvoering
Training voor de Post-bacheloropleiding Verpleegkundige JGZ en Wijkverpleegkunde

Rots en Water
Beatrixcollege Tilburg: training sociale competenties voor leerlingen

Retailgericht en Resultaatgericht werken
Cubiss Tilburg (branchevereniging bibliotheken) o.a. Bibliotheek De Kempen, Altena, Zeeuwsvlaanderen, Bibliocenter, De Bibliotheek Aanzet (trajecten waarin medewerkers méér innovatief , ondernemend en resultaatgericht gaan werken)

Opleidingsontwikkeling
Avans+: Opleiding Leidinggeven aan verandering voor Bibliotheken Brabant
Avans+ : Opleiding Jeugd en Gezinsverpleegkundige. Opleiding Wijkverpleegkundige
Avans+ : Accreditatiedossier opleiding MER
ROC Tilburg: Ontwikkelen pedagogisch en didactische eenheid bij diverse teams

Intervisiescholing
School voor Sport en bewegen: team docenten
Scala Breda: team nieuwe docenten

Individuele scholing en coaching
Ontwikkelingsgerichte individuele coaching voor professionals (o.a. methodiek ACT)

 

 

Trainers
Ik werk graag samen. In grotere trajecten. Of wanneer een collega uit mijn netwerk geschikter is voor een opdracht.

Gerard Sanderink zie Gerard op LinkedIn
Sandor Barsony www.sandorbarsony.com
Stanik Vejtruba www.staniktrainingen
Hans Gorsic www.gripop.eu
Pé Lamerigts www.gap-trainingen.nl
Maartje van der Lee www.buurtbinders.nl
Ivo van Wijk www.protrain.nl