Team ontwikkeling

Soms een Teamcoach nodig
Het werken in een team kan voor mensen enorm vreugdevol, zinvol en vervullend zijn. Het werken en samenwerken in teams kan echter ook frustratie, irritatie en eenzaamheid opleveren. Teams zijn nu eenmaal groepen mensen. Groepen mensen leven en werken soms vanuit verbondenheid, vaak ook zonder verbinding, minder of meer als los zand. Eigen autonomie, doelen en belangen nastrevend. Bij het werken-in-groepen zullen bewust en onbewust patronen en gewoontes ontstaan.

Als teamcoach ben ik geoefend in het signaleren, benoemen en bespreken van onderstromen en onbewuste (groeps-)patronen die werken en niet-werken. Door mensen te informeren en bewust te maken van hun gedrag en de effecten daarvan, worden zij uitgenodigd in beweging te komen en méér effectieve teamrollen aan te nemen.
Teams kunnen daardoor beter focussen op gestelde en/of gezamenlijk geformuleerde doelen en beter gaan samenwerken. Teamleden zullen dan méér verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en voor het handelen van teamleden bij ”conflicten” en minder ”wegkijken” of afwentelen op leidinggevenden.

Daarbij heb ik mede aandacht voor de structurele kant van het werken in teams:

  • Helder beschreven doelen en resultaten
  • Duidelijke rol- en taakomschrijving
  • Ondersteunende systemen en vaardigheden om te leren en te presteren
  • De context van het team

Teamcoaching vindt immer plaats in directe, open en nieuwsgierige samenwerking met alle betrokkenen en vanuit de overtuiging dat het werken in teams en groepen plezier én spanningen met zich meebrengt; gedoe hoort daar een beetje bij.

Er wordt gewerkt met methodieken en interventies uit het gedachtegoed van:

  • Oplossingsgericht werken
  • Systeemdenken/ Systems Centered Training
  • Deep Democracy
  • Sociocratische besluitvorming
  • Appriciative inquiry