Visie op Leren

Een mens leert.

Fundo leren wil bijdragen aan het benutten en versterken van het aanwezige lerend vermogen van mensen en teams om prestaties te verbeteren. Het lerend vermogen van mensen wordt in belangrijke mate aangedreven door motivatie en nieuwsgierigheid.
Deelnemers aan programma’s van Fundo Leren worden daarom altijd uitgenodigd om stil te staan bij de vraag: “Hoe sluiten de doelen en het programma aan bij mijn motivaties, mijn doelen”? Er zit een sterke sociale component in de motivatie om te leren en te ontwikkelen (Ryan en Deci: Self-determination theory); leren met, van en aan elkaar is voor een aantal leeropgaven nou eenmaal effectiever.
Tot slot vind Fundo Leren dat de moderne professional een reflectieve basishouding ten aanzien van leren en ontwikkeling moet hebben om zich stevig te kunnen positioneren in huidige arbeidsverhoudingen. (Double en Triple Loop Leren).