Agressie en weerbaarheid

In de programma’s binnen het thema agressie en weerbaarheid wordt gewerkt aan:

 • Inschatten van agressie bij jezelf en de ander (Wat ís agressie?, frustratieagressie, instrumentele agressie, willekeurige agressie)
 • Versterken van je eigen weerbaarheid (Stevig in je schoenen….)
 • Zelfbeheersing (emotioneel meesterschap, inschatten en ademhaling)
 • De-escalerende vaardigheden (contact maken, strijd negeren, actief luisteren, structureren, confronteren, begrenzen en afronden)
 • Fysiek handelen (waaronder ingrijpen, weg-gaan en effectief ruimtegebruik)
 • Opvang na een incident/ heftige gebeurtenis en nazorg
 • Samen werken aan veiligheid (beleid, protocollen, cultuur)

De programma’s van Fundo Leren zullen steeds op maat worden gemaakt, op basis van een gedegen behoefteanalyse. Fundo Leren heeft 15 jaar ervaring in het verzorgen van scholingen rondom  agressie in de volgende contexten en branches:

 • Omgaan met verbale agressie van klanten
 • Agressie en pesten op de werkvloer
 • Agressie op school
 • Agressie in de zorg (o.a. EHBO, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, psychiatrie)
 • Omgaan met agressie in de openbare ruimte
 • Overvalsituaties
 • Fysieke weerbaarheid en ingrijpen

Deelnemers zullen vanuit persoonlijk geformuleerde leerdoelen deelnemen aan de scholingen. Dit heeft een groot positief effect op de transfer.